historia

Ridöns äldre historia

På ön har det funnits en bronsåldershög. I högen hittades två sönderslagna stenyxor. Tyvärr grävdes högen ut i början av 1900-talet. Dock finns det en bevarad bronsåldershög på Nysslingen som är en separat ö.

Ridöarkipelagen såg annorlunda ut i forntiden på grund av landhöjningen som är cirka 3 mm per år.
Det är osäkert om denna befolkning var bofasta på Ridö. Mer sannolikt är att de rörde sig mellan öarna med fiske och sälfångst som huvudsaklig näringskälla.
 
Från senare delen av järnåldern, som inkluderar vikingatiden, finns det flera gravar på Flaggbacken som ligger mitt på ön. Detta tyder på att det fanns fast bosättning med dyrkande av jorden.
 
Under senare medeltid ägdes ön av adeln. Då fanns det stora gårdar på ön och ett gårdskapell som idag är markerat med en klockstapel.
Gustav Vasa ägde Ridön på 1500-talet och då fanns det en hamn i Lillsjön med en sten som markerade vattenståndet – Lübeck sten. I början av 1600-talet var det också en plats för byggande av större båtar med stapelplats och spår efter bryggfästen samt stenar som har flyttats. Det finns även spår efter någon form av grund. Vägen från Ridö gård ned mot Lübeck sten var gjord för transport med breda och tunga vagnar.
Ön har varit i statlig ägo sedan början av 1500-talet i samband med att staten (Gustav V) beslagtog kyrklig egendom när Sverige blev protestantisk.

loading...

Slutet av 1800-talet var en bra tid för folket som bodde på ön. Uppskattningsvis bodde över 120 personer på ön fördelade på hela 27 hushåll (knappt 4,5 person/hushåll). Mälaren var då en viktig transportled för avsättning av produkter, vilket bland annat innebar att sälja jordbruksprodukter från ön – exempelvis via sjövägen till Stockholm.

Idag kan vi se spår efter kyrkogårdsmuren och där kapellet fanns. På samma plats finns stengrunder efter bebyggelse på 1800-talet. På Lübeck sten kan man se en inhuggen skåra efter ett fäste för mätverktyg av vattenståndet.
 

Ridöns historia fram till 1900-talet är sammanställt i boken ”Ridöns historia”.
En avsikt med boken är att vara en guidebok för att du på egen hand kunna guida dig fram genom öns äldre historia – med kartor från 1600-, 1800- och 1900-talet.
Boken finns att köpa på Café Magasinet för 150 kronor. Författare: Åsmund Klemmestad.