Se och göra på ridön

Äta och fika

Café Magasinet
Caféet ligger vackert beläget i en kohage ovanför Ridö gård mitt på ön. Här finns glass, dryck, kaffe och bakverk och när det är säsong honung från öns biodlare.
Loppis med gamla och nya ting finns också. 
www.cafemagasinet.se

Grillplatser
Ta med egen matsäck. Här på ön finns flera rastbord samt iordningsställda eldstäder där ni kan tillaga er mat. 
Använd inte engångsgrillar med tanke på brand och att småfåglar fastnar i gallret!

Sevärdheter

Texten nedan är kopierad från Sveaskog
Lövängen är en träd- och buskbärande slåtteräng med anor från 1600-talet. Här har hävden, det vill säga nyttjande, exempelvis i form av slåtter eller betning, pågått fram till mitten av 1970-talet. Hävden återupptogs 2011 och nu hävdas den årligen med slåtter som genomförs av bonden och Ridö intresseförening. Med rätt skötsel upprätthålls en mycket rik kärlväxtflora i den här typen av miljö. 

Enbeståndet är ekoparkens enda riktiga enebacke, känd för sin artrikedom av kärlväxter. Enen är världens mest spridda barrträd. Den trivs på torra marker där det finns mycket ljus men växer långsamt. Enen kan bli uppemot 1000 år. 

Gamla ekar finns det gott om i ekoparken, en del ända upp till 350 år. Ekens ved har länge varit uppskattad av människan för sin hårdhet och motståndskraft. Under flera hundra år tillhörde alla ekar kronan, eftersom veden användes till skeppsbyggnad. 

Munkkällan är en fornminnesmärkt grop som utgör resterna av en källa. Enligt muntliga berättelser skulle munkarna ha hämtat vatten här. Sägnen säger även att man på Gustav Vasas tid skall man ha gömt kyrkans dyrbarheter på okänd plats i närheten av källan. 

Lybecks sten är en stor sten som ligger i vattenbrynet. På stenen, som är fornminnesmärkt, har hög- och lågvattenmärken ristats in som visar Mälarens tidigare vattenstånds-fluktuationer. Dessa markeringar härrör sannolikt från 1600-talet. 

Misteln växer framförallt på lind och lönn men andra lövträd kan också vara värd för mistlar. Däremot växer inte mistlar på ek i vårt land. Misteln är Sveriges enda trädlevande parasit. Den är regelbundet gaffelgrenig och exemplaren blir med tiden stora och klotformiga med en diameter av ungefär en meter. 

Vandra eller cykla

Det finns inga bilar på Ridön vilket gör den exemplarisk för vandring eller cykelturer. Möjligen kan du möta en traktor eller fyrhjuling.
Det finns flera vandringsleder över hela ön. 

Natur- och kulturstig

Är du intresserad av att uppleva kulturhistoria på plats? Längst med stigen finns många informations-tavlor där Sveaskog har beskrivit sevärdheterna så som skeppsvarv från 1600-talet, järnåldersgravar, den stora granen, ädellövskogen med flera. Du kan påbörja vandringen var du vill. Stigen är knappt 5 km lång.
Naturkartan har också skrivit om den.

Sveaskog har skapat en mycket sevärd natur- och kulturstig. Se det lila strecket.

Fiska

Fritidsfisket i Mälaren är fritt så du behöver inget fiskekort här. 

Bada i Mälaren

I anslutning till Lastuddens brygga finns en enklare badplats (naturbad) för den som är badsugen. 
Likaså vid Lybecks sten.
Självklart går det att bada från bryggorna också och de flesta har badstege.

Skydda naturvärden

Källa; Länsstyrelsen.
Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!
Men här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.
Se vilka de är i PDF-filen:

Bo på Ridön

Vindskydd 
Under våren 2017 byggs det ett stort vindskydd vid Lybecks sten med en fantastisk sjöutsikt. Intill finns det dessutom ett stort vedförråd, grillplats, bord med bänkar och en soptunna.

Vandrarhem eller hyr stuga 
av Rederi Mälarstaden.
Läs mer här

övrigt

Hjärtstartare
Finns mitt på ön vid grinden till hagen vid Cafe Magasinet.

Torrdass
Finns vid bryggan i Ormhäll och vid Lastuddens brygga.

Informationsskyltar på ön
På Ridö finns fem informations-skyltar. Du hittar dem bland annat vid Lastudden, Ormhäll och Torpstaden.

Exempel på informationsskyltar som Länsstyrelsen satt upp.